Српско триболошко друштво

Публикације


О нама

Статут

Производи и пројекти

Лабораторије

Публикације

Конференције

Новости

Билтен

Контакт

Линкови

SERBIATRIB

Зборници радова

        Часопис:

Трибологија у индустрији

 

 

Билтен: Јун 2011 - Отпадна уља

Публикација: Речник триболошких термина

Речник триболошких термина

Аутор:

проф. др Бранко Ивковић

Рецензенти:

проф. др Александар Рац

 

проф. др Мирослав Бабић

Издавачи:

Српско триболошко друштво, Крагујевац

Машински факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац

ISBN:

978-86-86663-72-6

Детаљи:

2011; 134 стране; меки повез

Цена:

БЕСПЛАТАН

Преузимање:

публикација

 

На већини европских језика, посебно на енглеском, могу се данас користити речници триболошких термина (Glossary of Tribological Terms) у електронској и папирној форми. Потреба за речником триболошких термина на српском језику уочена је већ почетком последње деценије двадесетог века. Предлог издавачког пројекта научног и образовног карактера под називом РЕЧНИК ТРИБОЛОШКИХ ТЕРМИНА прихваћен је у Српској академији наука и уметности и на Универзитету у Крагујевцу уврштен у програм Центра за научна истраживања 1993. године. После вишегодишњег рада групе професора (Б. Ивковић, А. Рац, М. Бабић, С. Танасијевић) на формирању текстова одредница за бројне триболошке термине на српском језику сачињен је материјал који није био у то време у довољној мери припремљен за штампу. Један број триболошких термина на српском језику касније је штампан као додатак у публикацијама Средства за хлађење и подмазивање (Б. Ивковић), Мазива и подмазивање машина (А. Рац) и Метални материјали клизних лежаја (А. Рац, А. Венцл). Текстови одредница у овом Речнику триболошких термина сачињени су коришћењем савремених публикација ове врсте на енглеском и руском језику, радних материјала поменутог издавачког пројекта и публикација које садрже додатке са одредницама триболошких термина на српском језику. Већина одредница у овом Речнику триболошких термина садржи слике и фотографије као илустрацију одговарајућег термина.


Зборник радова са 12. међународне конференције о трибологији - SERBIATRIB '11

Уредници:

др Бранко Ивковић, др Мирослав Бабић и др Слободан Митровић

Издавачи:

Српско триболошко друштво, Крагујевац

Машински факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац

ISBN:

978-86-86663-74-0

Детаљи:

2011; 443 стране; меки повез

Цена:

БЕСПЛАТАН

Преузимање:

садржај; зборник

 

Зборник радова са 12. међународне конференције о трибологији SERBIATRIB '09, одржаној од 11. до 13. маја 2011. године у Крагујевцу (Србија) садржи 73 рада аутора из укупно 18 земаља. Приближно 32 рада је написано од стране страних аутора, а приближно 41 рад је написан од стране домаћих аутора. Већина радова је написана на енглеском језику (67), а остатак је на српском језику (6). Радови су разврстани у 5 поглавља: Plenary lectures (4), Tribological properties of materials and coatings (29), Tribology of machine elements (14), Tribometry (21) и Трење хабање и подмазивање (5).


Српско триболошко друштво: историјат и програм развоја

Аутор:

проф. др Александар Рац

Уредник:

проф. др Бранко Ивковић

Издавачи:

Српско триболошко друштво, Крагујевац

Машински факултет Универзитета у Београду, Београд

ISBN:

978-86-7083-657-0

Детаљи:

2009; 16 страна; меки повез

Цена:

БЕСПЛАТНА

Преузимање:

публикација

 

Ова публикација даје кратак историјат Српског триболошког друштва, преглед активности којима се Друштво бавило током 17 година постојања, као и будуће изазове и задатке који предстоје Друштву. Посебна занимљивост је рад под насловом Испитивање абања челичних предмета тврде површине који је објављен 1934. године у гласилу инжењера Технички лист, а чији је извод дат у прилогу публикације.


Зборник радова са 11. међународне конференције о трибологији - SERBIATRIB '09

Уредници:

др Александар Венцл и др Александар Маринковић

Издавачи:

Српско триболошко друштво, Крагујевац

Машински факултет Универзитета у Београду, Београд

ISBN:

978-86-7083-659-4

Детаљи:

2009; 405 страна; меки повез

Цена:

БЕСПЛАТАН

Преузимање:

садржај; зборник

 

Зборник радова са 11. међународне конференције о трибологији SERBIATRIB '09, одржаној од 13. до 15. маја 2009. године у Београду (Србија) садржи 69 радова аутора из укупно 19 земаља. Приближно 38 радова је написано од стране страних аутора, а приближно 31 рад је написан од стране домаћих аутора. Већина радова је написана на енглеском језику (53), а остатак је на српском језику (16). Радови су разврстани у 7 поглавља: Plenary lectures (5), Tribological properties of solid materials (12), Surface engineering and coating tribology (9), Lubricants and lubrication (8), Tribology in machine elements (8), Tribology in manufacturing processes and other topics related to tribology (11) и Трење хабање и подмазивање (16).


Мазива и подмазивање машина

Аутор:

Александар А. Рац, професор на Машинском факултету у Београду

Рецензенти:

проф. др Бранко Ивковић

 

проф. др Мирослав Бабић

Издавачи:

Машински факултет, Београд

Српско триболошко друштво, Крагујевац

Унија послодаваца Србије, Београд

ISBN:

978-86-7083-595-5

Детаљи:

2007; 317 страна; тврд повез

Цена:

1250 RSD

Преузимање:

више информација и садржај; наруџбеница

 

Нове поделе, стандарди и информације које ће Вам користити у свакодневном раду. Карактеристике уља и масти за подмазивање и њихова примена код основних машинских елемената и система. Књига садржи више од 215 цртежа, табела и фотографија које су добар извор информација инжењерима конструкторима и онима који раде у одржавању, али и хемичарима у нафтној индустрији, као и студентима техничких факултета на којима се обрађује ова проблематика.


Зборник радова са 10. међународне конференције о трибологији - SERBIATRIB '07

Уредник:

проф. др Бранко Ивковић

Издавачи:

Машински факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац

Српско триболошко друштво, Крагујевац

ISBN:

978-86-86663-13-9

Детаљи:

2007; 300 страна; меки повез

Цена:

БЕСПЛАТАН

Преузимање:

садржај; зборник

 

Proceedings of the 10th International Conference on Tribology - SERBIATRIB 07, 19/06 - 21/06, 2007, Kragujevac, Serbia. Compilation of 53 full-length, peer- reviewed technical papers, with the main topic: Tribology and  Sustainable Development. Topics include: Fundamentals of Friction and Wear (Contact Mechanic, Contact Surfaces, Micro and Nanotribology, Bio-Tribology); Tribology in Manufacture and Transport (Tribology of Machining Processes, Tribology of Machine Elements, Low Friction and Wear resistance Materials); Lubrication (Industrial Lubricants, Engine Oil, Lubrication Technology and Types); Tribometry (Contemporary Tribological Instruments and Measurement Methods).


Зборник радова са 5. међународне конференције о трибологији - BALKANTRIB '05 и

9. југословенске конференције о трибологији - YUTRIB '05

Уредник:

проф. др Бранко Ивковић

Издавачи:

Машински факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац

Српско триболошко друштво, Крагујевац

ISBN:

86-80581-78-X

Детаљи:

2005; 845 страна; меки повез

Цена:

нема слободних примерака

Преузимање:

садржај

 

Proceedings of the 5th International Conference on Tribology - BALKANTRIB 05 and 9th Yugoslav Conference on Tribology - YUTRIB '05, 15/06 - 18/06, 2005, Kragujevac, Serbia. Compilation of 135 full-length, peer- reviewed technical papers. Papers are separated in four parts: Tribology in Manufacturing Processes, Tribology in Machine Elements, Lubricants and Lubrication and 9th Yugoslav Conference on Tribology.


СТД је члан:

Интернационалног триболошког савета

Балканске триболошке асоцијације

 

 

Дизајн: Александар Венцл

Последња измена: 17/06/11