Српско триболошко друштво

Контакт


О нама

Статут

Производи и пројекти

Лабораторије

Публикације

Конференције

Новости

Билтен

Контакт

Линкови

SERBIATRIB

Зборници радова

        Часопис:

Трибологија у индустрији

 

 

Билтен: Јун 2011 - Отпадна уља

Публикација: Речник триболошких термина

 

 

СРПСКО ТРИБОЛОШКО ДРУШТВО

 

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу

Сестре Јањић 6

34000 Крагујевац

Србија

 

Тел: 034 335 867

Факс: 034 333 192

Е-пошта: babic@kg.ac.rs

 

Комплекс Факултета инжењерских наука у Крагујевцу - детаљна мапа

(канцеларија СТД се налази у згради D)

 

СТД је члан:

Интернационалног триболошког савета

Балканске триболошке асоцијације

 

 

Дизајн: Александар Венцл

Последња измена: 17/06/11