Српско триболошко друштво

Часопис


О нама

Статут

Производи и пројекти

Лабораторије

Публикације

Конференције

Новости

Билтен

Контакт

Линкови

SERBIATRIB

Зборници радова

        Часопис:

Трибологија у индустрији

 

 

Билтен: Јун 2011 - Отпадна уља

Публикација: Речник триболошких термина

Часопис Трибологија у индустрији (Tribology in Industry) је званичан часопис Српског триболошког друштва. Издавање часописа је покренуто од стране Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, да би формирањем Српског триболошког друштва постао и званичан часопис Друштва.

 

Часопис је почео је да излази 1979. године са намером да домаћој научној и стручној јавности омогући увид у резултате истраживања из области трења, хабања и подмазивања. Поред издања на српском језику од 1996. године је почело издавање часописа и на енглеском језику (Тribology in Industry).

 

Насловна страница првог броја из 1979. године.

 

Данас излази само верзија часописа на енглеском језику, а уместо верзије часописа на српском језику, с обзиром на околности и стање привреде разматра се могућност повременог издавања Триболошких новости, као публикације која би доносила најважније информације из трибологије код нас и у свету и била приступачна чланству на интернет страници Друштва.

 

Часопис Tribology in Industry од свог првог броја па до данас преставља једини часопис научног карактера из области трибологије у Србији и на просторима бивше СФРЈ.

 

Више информација о часопису и преузимање комплетних радова из свих до сада објављених бројева Tribology in Industry је могуће на званичној интернет презентацији часописа:

 

http://www.tribology.fink.rs

СТД је члан:

Интернационалног триболошког савета

Балканске триболошке асоцијације

 

 

Дизајн: Александар Венцл

Последња измена: 17/10/11