Српско триболошко друштво

Лабораторије


О нама

Статут

Производи и пројекти

Лабораторије

Публикације

Конференције

Новости

Билтен

Контакт

Линкови

SERBIATRIB

Зборници радова

        Часопис:

Трибологија у индустрији

 

 

Билтен: Јун 2011 - Отпадна уља

Публикација: Речник триболошких термина

Центар за трибологију, Крагујевац

 

Лабораторија за трибологију, Београд

 

Центар за инжењерство површина и нанотехнологије, Нови Сад

 

СТД је члан:

Интернационалног триболошког савета

Балканске триболошке асоцијације

 

 

Дизајн: Александар Венцл

Последња измена: 17/06/11