Српско триболошко друштво

Новости


О нама

Статут

Производи и пројекти

Лабораторије

Публикације

Конференције

Новости

Билтен

Контакт

Линкови

SERBIATRIB

Зборници радова

        Часопис:

Трибологија у индустрији

 

 

Билтен: Јун 2011 - Отпадна уља

Публикација: Речник триболошких термина

12/10/10 Састанак Управног одбора Балканског триболошког друштва од 15.09.2010.

Од 13. до 16. септембра 2010. године у Созополу, Бугарска одржана је јубиларна 26. међународна конференција „65 years faculty of machine technology“.

На посебној секцији под називом „Трибологија и триботехнологије”, поред саопштених радова одржан је и састанак Управног одбора Балканског триболошког друштва са следећим дневним редом:

 • Дискусија о предлогу за оснивање школе под називом „College for experts of the Balkan Tribological Association” за потребе јужноевропских земаља;

 • Предлози за доделу почасног академског звања Интердисциплинарне академије (Interdisciplinary Civil Academy) из Бугарске еминентним члановима Балканског триболошког друштва;

 • Оснивање Научно-стручног одбора Балканског триболошког друштва;

 • Разно.

На састанку који је водила председница Балканског триболошког друштва проф. др Мара Кандева донете су следеће одлуке:

 • Балканско триболошко друштво оснива Међународну академску школу Балкантриб као део Интердисциплинарне академије (Interdisciplinary Civil Academy INGA) и скраћеним називом „MASH-BALKANTRIB-INGA”. Активности ове школе треба да буду:

- обука висококвалификованих и стручних специјалиста из области трибологије,

- обука специјалиста са академским звањем, наставника и истраживача у области трибологије и

- информационе, организационе и научно-методолошке активности које се односе на развој високо квалификованих инжењера и специјалиста за потребе грађанског друштва.

 • Руководство школе чине три члана:

- проф. др Мара Кандева, директор,

- проф. др Емилиа Асенова, медијатор и

- проф. др Никола Тончев, заменик директора.

 • Седиште и адреса школе је:

- 5A Slavinska Str., Sofia 1000, Бугарска.

На посебном делу састанка додељене су почасне дипломе и медаље Интердисциплинарне академије (Interdisciplinary Civil Academy) за значајни допринос у организовању, развоју и успеху Балканског триболошког друштва и Конференције Балкантриб следећим члановима Друштва:

 • проф. др Мирослав Бабић, Србија;

 • проф. др Николе Н. Антонеску, Румунија;

 • проф. др Андреи Тудор, Румунија;

 • проф. др Слави Иванов, Бугарска;

 • проф. др Хакан Калели, Турска.

Признања награђенима је уручио проф. Манолов, председник Интердисциплинарне академије (Interdisciplinary Civil Academy).

Почасна диплома и медаља

Проф. Бабић прима признање од председника проф. Манолова


10/02/10 Ново издање билтена трибологија у индустрији: Јануар 2010.


20/09/09 Учешће триболога из Београда на IV светском триболошком конгресу (World Tribology Congress 2009), одржаном од 6. до 11. септембра 2009. год. у Кјоту, Јапан.

На Конгресу је било присутно око 1200 учесника из скоро 50 земаља (линк са списком земаља учесница), a учесницима се између осталих на отварању Конгреса обратио и престолонаследник Јапана Принц Акишино. У склопу конгреса је одржана и техничка изложба са скоро 70 излагача (компанија).

На састанку Интернационалног триболошког савета који је одржан у оквиру Конгреса је између осталог одлучено да ће следећи, пети по реду, Светски триболошки конгрес бити одржан у Торину (Италија) у септембру 2013. године. На састанку је такође подржано удруживање и заједничке активности националних триболошких друштава, а као примере које треба следити наведене су Конференције као што су „Balkantrib“, „Nortrib“ „Baltrib“ и сл. Такође су замољени сви присутни и остали да шаљу информације и кратке приче са одговарајућим фотографијама које би се објављивале на интернет презентацији Савета у рубрици „Новости“ (Newsletter), на следећу адресу: isherrington@uclan.ac.uk.

Улаз у конгресну зграду у Кјоту

Отварање Конгреса


12/06/09 Извештај са 11. међународне конференције о трибологији – СЕРБИАТРИБ '09

11. међународна конференција о трибологији – СЕРБИАТРИБ '09, у организацији Српског триболошког друштва и Машинског факултета Универзитета у Београду, је одржана у Београду на Машинском факултету од 13. до 15. маја 2009. године. У Зборнику је штампано укупно 69 радова аутора из 19 земаља (Аустрија, Белорусија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Грчка, Ирак, Италија, Немачка, Румунија, Русија, САД, Словачка, Словенија, Србија, Тајван, Турска, Украјина, Француска и Холандија). Приближно 38 радова је написано од стране страних аутора, а приближно 31 рад је написан од стране домаћих аутора. Већина радова је написана на енглеском језику (53), а остатак је на српском језику (16).

Изабрани радови (укупно 19) из Зборника су посебно рецензирани и штампани у два домаћа часописа који се објављују на енглеском језику: FME Transactions, часопис Машинског факултета у Београду (8 радова) и Tribology in industry, часопис Српског триболошког друштва (11 радова). Поред Зборника је штампана и промовисана током Конференције и публикација: „Српско триболошко друштво: историјат и програм развоја“. Ова публикација даје кратак историјат Српског триболошког друштва, преглед активности којима се Друштво бавило током 17 година постојања, као и будуће изазове и задатке који предстоје Друштву. Посебна занимљивост је рад под насловом „Испитивање абања челичних предмета тврде површине“ који је објављен 1934. године у гласилу инжењера „Технички лист“, а чији је извод дат у прилогу публикације. Као пропратни догађај, паралелно са Конференцијом, постављена је изложба таписерија са триболошким мотивима. Радове на изложби (оригиналне таписерије) је представила г-ђа Zeynep ηavdar kaleli, предавач на Факултету финих уметности, Сакариа Универзитета у Турској.

Конференцију је финансијски помогло Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије. Поред Министарства, Конференција је финансијски подржана и од стране 2 (два) главна спонзора: CSM Instruments (Швајцарска) и Schaefer (Италија), као и 5 (пет) осталих спонзора: Привредна комора Србије (Србија), Messer Tehnogas AD (Србија), Рафинерија уља Модрича (Босна и Херцеговина), TTZH (Немачка) и РАР Батајница (Србија).

На Конференцији је било присутно 74 учесника од којих је 56 имало радове, а 18 њих је било без радова. Из иностранства је било 35 учесника (30 са и 5 без радова), а из Србије је било 39 учесника (26 са и 13 без рада). Учесници су били из укупно 11 земаља са следећом заступљеношћу: Аустрија (3 учесника), Босна и Херцеговина (6), Грчка (3), Италија (2), Немачка (1), Румунија (11), САД (1), Србија (39), Турска (6), Хрватска (1) и Швајцарска (1). Укупно 44 рада је изложено на Конференцији у оквиру пленарних предавања и 6 тематских секција, током два дана научног дела Конференције (13. и 14. мај). Од тих 44 рада, 38 радова је изложено на енглеском језику, а 6 на српском језику.

Трећег дана Конференције (15. маја) је одржан стручни скуп, у форми округлог стола, под називом: „Отпадна уља у Републици Србији – стање и перспективе“, а у заједничкој организацији Српског триболошког друштва, Привредне коморе Србије и Асоцијације за нафту и гас Србије.

Проф. др Б. Ивковић отвара Конференцију

Почетак рада округлог стола: Отпадна уља у Републици Србији – стање и перспективе

Остале фотографије са Конференције се могу видети и преузети са следећег линка (фотографије).


03/02/09 In memoriam: V. N. Constantinescu, ROMANIA

Dear colleagues,

On behalf of Romanian Tribology Association we are deeply grieved to announce that Professor V.N. Constantinescu, former President of Romanian Academy, passed away suddenly, on January 31, 2009, in Bucharest, at the age of 77. http://romania-on-line.net/whoswho/ConstantinescuVirgil.htm

Emanuel Diaconescu, Mircea D. Pascovici and Andrei Tudor (on behalf of them, Minodora Ripa).


20/06/07 Српско триболошко друштво заједно са Машинским факултетом Универзитета у Београду организују 11. међународну конференцију о трибологији – СЕРБИАТРИБ '09. Конференција ће бити одржана од 13. до 15. маја 2009 године на Машинском факултету у Београду.

Више информација можете да пронађете на званичној интернет страни конференције: http://www.serbiatribo.org.rs/serbiatrib2009


16/06/08 Учешће српских триболога на Шестој међународној конференцији о трибологији - BALKANTRIB '08, одржаној од 12. до 14. јуна 2008 у Созополу (Бугарска).

Проф. др А. Рац држи уводно предавање на Конференцији

Група учесника Конференције i „триболошке“ таписерије

СТД је члан:

Интернационалног триболошког савета

Балканске триболошке асоцијације

 

 

Дизајн: Александар Венцл

Последња измена: 17/06/11